වසර ගණන් ඇසුරේ සිටියත්
හදුනාගම්ද කෙසේ
අපගෙ සිතුම් පෑහෙනු බැරි වී
අහසට පොලොව ලෙසේ.....

සුවදක් නැති මලකින් මා කොහොමද
සුවදක් ලැබ ගන්නේ
සිසිලක් නැති සෙවනක මා කොහොමද
සිසිල ලබා ගන්නේ
අදුරක් නැති හදකින් මා කොහොමද
එළිය ලබා ගන්නේ
සෙනෙහස නැති හදකින් මා කෙලෙසද
සැනසුම ලැබ ගන්නේ.......

වසර ගණන් ඇසුරේ සිටියත්
හදුනාගම්ද කෙසේ
අපගෙ සිතුම් පෑහෙනු බැරි වී
අහසට පොලොව ලෙසේ.....

නෙතට කදුළු දුන් දසුනක් යළි මා
නෙත ගැටෙන්නෙ නෑ
සිත රිදවූ ඒ සිතුවිලි කිසිවක්
යළි මා සිතන්නෙ නෑ
හදට වේදනා පැතුම් යළි යළිත්
මා නම් පතන්නෙ නෑ
තනිව සිටිමි වෙන් වී දිවි ඇති තෙක්
මා පෙම් කරන්නෙ නෑ.....

වසර ගණන් ඇසුරේ සිටියත්
හදුනාගම්ද කෙසේ
අපගෙ සිතුම් පෑහෙනු බැරි වී
අහසට පොලොව ලෙසේ....

ගායනය:

ඔබ මා හමු වූ අවසන් දිනේ
තාම මා සිතේ රැඳී තියේ
කඳුළින් බොඳවූ දෙනුවන් ඔබේ
ආදරේක වේදනා දැනේ
කොතරම් දවසක්‌ මා ඉන්නදො
මේ වගේ දුකක්‌ සිතේ දරා
සුළඟේ සැඟවී මා යන්නදො
මාගේ ප්‍රියා වී සොයා...

මේ විසල් පුරේ ඉන්න රූ ළඳුන් සොයා
මා ළඟින් රැඳී උන්න යාලුවන් ගියා
මට හොරා වගේ මගේ සිත කොහේ ගියා
මාව හැරදමා මසිත ඔබ සොයා ගියා
අඩ අඳුරේ සිත වැළපේ
සිහිවී ඔබේ ආදරේ...

වැලුකා තලේ සිත දිය බිඳක්‌ වගේ
ඈත සිතිජයේ ඔබේ රූ මැවී පෙනේ
මාසිතේ පුරා සුමුදු සිසිලසක්‌ දැනේ
ඔබ සොයා දුවන් එන්න මට නැතේ පිනේ
අඩ අඳුරේ සිත වැළපේ
සිහිවී ඔබේ ආදරේ..

ගායනය: කීර්ති පැස්කුවල්

රැවටුන තරම් ඔබ හින්ද මං
කවුරුත්ම දන්නෙ නෑ තවත්
කඳුළක තරම් දැණුනා හොඳින්
සමුගත්ත දා ඔයා මගෙන්
වැරදි කරලා ඔයා හැමදා
මට වැරදිකාරයා කියා
වෙන් වී ගියත් රිදවා එදා
අමනාප නෑ වුණේ කිසිදා

හැමදාම ඔබ මාගෙ පවසා
කඳුලේම උන් කාලෙ පෙරදා
දැණුනේම නෑ ඔහුගෙ කියලා
හිතුවේම ඔබෙ වෙන්න මතු දා
පිළිගන්න අදිමදි කලා
මගේ පණ ඈත යනු දැකලා
වැරදි කරලා ඔයා හැමදා
මට වැරදිකාරයා කියා
වෙන් වී ගියත් රිදවා එදා
අමනාප නෑ වුණේ කිසිදා

හිත කීරි ගැහිලාම රිදුණා
ඔබ දන්නෙ නෑ නේද මේවා
මට යන්න බෑ මතක හැරදා
ඔය වාගෙ දුර ඈත පියඹා
හිනැහෙන්න අමතක වුණා
මතක් වෙන වාරයක් පාසා
වැරදි කරලා ඔයා හැමදා
මට වැරදිකාරයා කියා
වෙන් වී ගියත් රිදවා එදා
අමනාප නෑ වුණේ කිසිදා

රැවටුන තරම් ඔබ හින්ද මං
කවුරුත්ම දන්නෙ නෑ තවත්
කඳුළක තරම් දැණුනා හොඳින්
සමුගත්ත දා ඔයා මගෙන්
වැරදි කරලා ඔයා හැමදා
මට වැරදිකාරයා කියා
වෙන් වී ගියත් රිදවා එදා
අමනාප නෑ වුණේ කිසිදා

ගායනය : රුවන් හෙට්ටිආරච්චි

මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න
හිත ළග පෙම් සිහින වල හිදින්නේ ඔබමය
ඇස් දෙක ආයේ ඔබේ ඉතින් හිමිවෙන් නැතිවාට
කදුළු මතක අපේ සිහින කර අඩන්නෙ තනිව
අඩන්නේ තනිව.........

දුර ‍රැදිලා කදුළු දරන් මට හිදින්න බෑ
මා තනිවම විදිනවා දුක ඔයා දන්නෙ නෑ
නාඳුනනා ලෙස සැමදා මට ඉන්නට බෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යලි හිමිවෙන්නෙ නෑ
යලි හිමිවෙන්නෙ නෑ.........

හිත දවනා මතක තියන් මට හිදින්න බෑ
රෑ තනිවම හැඩුව තරම් ඔයා දන්නෙ නෑ
මේ දෑසට යලි කිසිදා ඔබ හමුවන්නේ නෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යලි හිමිවෙන්නෙ නෑ
යලි හිමිවෙන්නෙ නෑ..........

මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න
හිත ළග පෙම් සිහින වල හිදින්නේ ඔබමය
ඇස් දෙක ආයේ ඔබේ ඉතින් හිමිවෙන් නැතිවාට
කදුළු මතක අපේ සිහින කර අඩන්නෙ තනිව
අඩන්නේ තනිව.........

ගායනය: අතුල අදිකාරි

ලෙන්ගතු හිත තනිකරලා...
තරු නෙතු අද තරහවෙලා....
වැටෙන හුස්මක් ගානේ...
කඳුළු ගනින්නට....
ඔබම තමයි මට ඕනේ.....//

සිහිනපුරා සිත්මානේ....ලැබුණු ඔයා සංසාරේ
පණ කියලා පිදු ආලේ...තරහ වෙලාද අවාරේ
මට තනිවෙනු බෑ ඔබ නෑනේ....
කඳුළු පිසින්නට ඔබම තමයි මට ඕනේ....
ඔබම තමයි මට ඕනේ...

ලෙන්ගතු හිත තනිකරලා...
තරු නෙතු අද තරහවෙලා....
වැටෙන හුස්මක් ගානේ...
කඳුළු ගනින්නට....
ඔබම තමයි මට ඕනේ....

හිත හදලා හැමවාරේ..ඔබ හිටියා ළඟ මාගේ.......
වැරදි කළේ මමමයිනේ...මේ දුක මහමෙර වාගේ....
මට විඳවනු බෑ මේ වාගේ....
කඳුළු පිසින්නට ඔබම තමයි මට ඕනේ....
ඔබම තමයි මට ඕනේ...

ලෙන්ගතු හිත තනිකරලා...
තරු නෙතු අද තරහවෙලා....
වැටෙන හුස්මක් ගානේ...
කඳුළු ගනින්නට....
ඔබම තමයි මට ඕනේ....

ගායනය : නොඑල් රාජ්

ආයෙත් හඩන්න කදුලක් උනන්න
ඈයි අපි මෙ හමුවන්නේ...

හිමි නැති ඔයාව හිත යට තියාන
දුක් විදලයි හිත හෑදුනේ...
ඔබ හිනෑහෙන්න ඔබේ රජ දහනේ...
මන් තාමත් මගේ තනි හීනේ...
දුප්පත් කමට නෑ හිමි ප්‍රේමේ
එකයි මන් ඔබෙන් වෙන්වුයේ...

ආඩම්බර රුව දෑකලා හිත ආයෙත් උමතු වෙලා
සගවන්නට බෑ කිසි දා පුන්චි පෙම් පත් කතා
අපේම ලොවෙදි අපි මුන ගෑසෙවි සිතමින් පෙම් කරලා
ඔබ දුර ඈදෙවි මන් ඉකිබිදිවි අපි ඈතයි සෑමදා

ආයෙත් හඩන්න...

සදාතනික පෙම පතලා තනිකඩ සිත මුලා වෙලා
ඈති නෑති දුර දුරක තියා සත්තමයි පෙම් කලා
අපෙම ලොවෙදි අපි මුන ගෑසෙවි සිතමින් පෙම් කරලා
ඔබ දුර ඈදෙවි මන් ඉකිබිදිවි අපි ඈතයි සෑමදා

ආයෙත් හඩන්න...

ගායනය : තීක්ෂණ අනුරාධ

හමුවනා නෙත් දහක් අතරින්...
ඔබේ දෑසම සොයා ඇවිදින්..
ඔබට මෙතරම් ලංව ඉන්නෙ...
නොලැබෙනා බව දැන දැනයි....//

අයාලේ ගිය හීන අතරෙ...
ගොඩ ගසා මහ වේදනා...
මමම විතරද පෙම් කරන්නෙ..
ආත්මය පරදුව තියා...
ඔබව හිමිවේනම් ඔයා අදහන්නම්...
ආදරෙයි මං රත්තරනෙ දැන්...
නැතුව ඉන්නට බැහැ ඔයා...

හමුවනා නෙත් දහක් ........

තෙතමනෙ ඇති පපුව ගැඹුරෙ..
උනනවා පෙම් දිවිතුරා...
අද ඉදන්වත් ඉමුද සෙනෙහෙන්...
පුංචි වෙනසක්වත් එපා...
ඔබව හිමිවේනම් ඔයා අදහන්නම්...
ආදරෙයි මං රත්තරනෙ දැන්...
නැතුව ඉන්නට බැහැ ඔයා...

හමුවනා නෙත් දහක් ........

ගායනය:කවීශ කවිරාජ්


මගෙ හද ඔබ ළඟ ඔබෙ හද මා ළඟ
එනමුදු මගෙ අත වෙනතක බැඳ ඇත
දහසක් බැමි ඇත දහසක් ගිනි ඇත
එනමුදු නිවහල් ලොවකුත් ළඟ ඇත

විල්ලුද පලසින් රන්මිණි කැලුමින්
සැරසුණු සිරගෙය මා වටකර ඇත
පිදුරු සෙවිලි කළ ඔබෙ පැල්පත වෙත
එන්නට මට කිසි අවසරයක් නැත

අතීතයේ රස මියුරු සැඳෑවන්
අද මගෙ හදවත අඬවන සුසුමෙකි
මිහිරියෙ අප හට ඉතිරිව ඇත්තේ
අපේ කල්පනා ලෝකය පමණකි

මේ සිරගෙය මැද දෙනෙත් පියාගෙන
සිරුරෙන් මියගොස් මා සිටිනා විට
ඔබේ සිඟිති මඳ සිනහ උපුල් මල්
මගේ සිහින ලොව දස අත සුපිපෙයි

යදම් පවුරු සහ සීමා අතරෙහි
මිරිකී කුමකට හිත රවටන්නෙද
දෑත දෙපා හා සිතද මුදා හැර
මගේ ලොවට දිව එනු මැන සඳවති

ගායනය :- වික්ටර් රත්නායක


රෑ දවල් මල් රැගුම් සිරි පානා
මනරම් සිහිනෙකී මට පේනා...///

හිනෙහෙන විට මුතු දිලිසෙනවා
නලලේ අඩ සද බැබලෙනවා...//
පැතුමට බැරි වු කාටදෝ
සිතනා විලසට සිදුවේදෝ

රෑ දවල් මල් රැගුම් සිරි පානා
මනරම් සිහිනෙකී මට පේනා

ගී දෙක රස ඉතිරේ මුවගින්
නා දළු ලෙලදෙනවා තොලගින්...//
අප සිඔ සිඔ හමනා සුලගේ
යලි හමුවන්නේ කොතනදෝ

රෑ දවල් මල් රැගුම් සිරි පානා
මනරම් සිහිනෙකී මට පේනා...///

ගායනය :- එච්.ආර්. ජෝතිපාල, 


පෙර දින ඔබ මා හැර ගිය මොහොතේ
මා තනි උනු මොහොතේ
පෙර දින ඔබ මා හැර ගිය මොහොතේ
මා තනි උනු මොහොතේ
ඔබ වේ මගේ මුලු ජිවිතේ
තනි කර දමා ඇයි ඔබ ගියේ
ඔබ වේ මගේ මුලු ජිවිතේ
තනි කර දමා ඇයි ඔබ ගියේ
මිලිනව ගිය ඒ සිහින වසන්තේ
අද සැගව ගියාවේ......
පෙර දින ඔබ මා හැර ගිය මොහොතේ
මා තනි උනු මොහොතේ
මිලිනව ගිය ඒ සිහින වසන්තේ
අද සැගව ගියාවේ......

සරා හදේ සැරී සරා පාවී ආව
නෙතේ කැළුම් දිදි මුවේ පෑ සිනාව
සුරංගනාවියේ කොයිබදෝ
ඔබ පාවී ගිහින්
සරා හදේ සැරී සරා පාවී ආව
නෙතේ කැළුම් දිදි මුවේ පෑ සිනාව
සුරංගනාවියේ කොයිබදෝ
ඔබ පාවී ගිහින්.......

ඔබ වේ මගේ මුලු ජිවිතේ
තනි කර දමා ඇයි ඔබ ගියේ

පෙර දින ඔබ මා හැර ගිය මොහොතේ
මා තනි උනු මොහොතේ.....

දෙනෙත් ඔබේ වසා මගෙන් සමුගෙන
කුමාරියේ ඔයා ඉතින් තනිවම
සුරංගනාවියේ කොයිබදෝ
 ඔබ පාවී ගිහින්
දෙනෙත් ඔබේ වසා මගෙන් සමුගෙන
කුමාරියේ ඔයා ඉතින් තනිවම
සුරංගනාවියේ කොයිබදෝ
ඔබ පාවී ගිහින්..

ඔබ වේ මගේ මුලු ජිවිතේ
තනි කර දමා ඇයි ඔබ ගියේ.....

පෙර දින ඔබ මා හැර ගිය මොහොතේ
මා තනි උනු මොහොතේ.....
මිලිනව ගිය ඒ සිහින වසන්තේ
අද සැගව ගියාවේ......

ගායනය : සම්පත් අනුරුද්ධ

Blogger Template by Blogcrowds